Szanowni Państwo,

Jesteśmy organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz pełnopłatnych.

Posiadamy Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego OR/04/02/24 ważny do 25.12.2026r.

Jesteśmy uprawnieni do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:
 • usprawniająco – rekreacyjny;
 • rekreacyjno – sportowy i sportowy;
 • psychoterapeutyczny;
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
Organizujemy turnusy dla następujących osób niepełnosprawnych:
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcja narządu słuchu
 • z dysfunkcja narządu wzroku
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami układu pokarmowego,
 • z cukrzycą
 • ze schorzeniami układu moczowo -płciowego,
 • ze schorzeniami układu endokrynologicznego,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami neurologicznymi,
 • ze schorzeniami  enzymatycznymi
 • kobiety po mastektomii

Nasze ośrodki Magnolia i Tulipan, położone w Zawodziu, uzdrowiskowej dzielnicy Ustronia, w Beskidzie Śląskim, posiadają szeroką ofertę pobytów zdrowotnych oraz sanatoryjnych pełnopłatnych bez skierowania od lekarza. Każdy z naszych obiektów posiada własną bogatą bazę zabiegową, co pozwala korzystać ze wszystkich usług, w tym rehabilitacji, na miejscu w ośrodku, pod opieką wyspecjalizowanego personelu. Nasze ośrodki, oprócz funkcji rehabilitacyjnych, pełnią też rolę ośrodków sanatoryjnych z refundacją z NFZ.

Współpracujemy również z innymi ośrodkami w górach i nad morzem, które posiadają stosowne uprawnienia czyli Wpisy do Rejestru Ośrodków (OD), w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
Pomożemy dobrać odpowiedni ośrodek, w zależności od posiadanych schorzeń oraz indywidualnych potrzeb czy upodobań, abyście Państwo szybciej powrócili do zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej.

Serdecznie zapraszamy!